apache

size of www.apache.org/dist/

date Thu Jan 19 18:42:03 2017 UTC

see below

overview

date size
[GB]
diff
[MB]
2008-12-31 14.15  
2009-12-31 23.61 9678
2010-12-31 36.35 13050
2011-12-31 30.41 -6085
2012-12-31 65.90 36344
2013-12-31 66.06 162
2014-12-31 82.98 17324
2015-12-31 112.30 30029
2016-12-31 119.80 7679
2017-01-19 120.38 590
diff 108774
plot

All projects : please cleanup! Retired projects : Graduated incubator projects :

details for top level projects

*) → this project is retired.
top level projects (174) 2008
12-31
2009
12-31
2010
12-31
2011
12-31
2012
12-31
2013
12-31
2014
12-31
2015
12-31
2016
12-31
2017
1-19
diff
[MB]
dist home
abdera www 0 70 25 55 29  
accumulo www         167 120 127 94 60  
ace www         0 76 98 76  
activemq www 514 307 794 271 454 673 319 907 632  
airavata www         106 1060 280 133 282  
allura www             3 4 3  
ambari www           0 75 192 48  
ant www 144 254 343 129 186 107 174 118 202 160 -42
any23 www           213 226  
apex www                 26  
apr www 42 67 35 38 40 18 9 8  
archiva www 213 157 79 224 497 224 285 288 211  
aries www       12 28 19 21 20  
arrow www                 0  
asterixdb www                 236  
aurora www               17 27  
avro www     33 39 41 42 115  
axis www     217 185 281 245 174 156  
bahir www                 0  
beam www                 8 11 +3
top level projects (174) 2008
12-31
2009
12-31
2010
12-31
2011
12-31
2012
12-31
2013
12-31
2014
12-31
2015
12-31
2016
12-31
2017
1-19
diff
[MB]
dist home
bigtop www         43 7 31 10 22  
bloodhound www           3 4 3  
bookkeeper www             0 22 10  
brooklyn www                 708  
buildr www   14 53 8 16 8  
bval www         0 1  
calcite www                 9  
camel www   122 69 179 138 80 123 251 368  
cassandra www     323 154 242 181 241 992 404  
cayenne www 152 266 628 300 356 175 183 184 246  
celix www                 0  
chemistry www       230 361 201 346 51 73  
chukwa www           0 144 19  
clerezza www           0 21  
climate www             1  
cloudstack www           32 16 24 98 107 +9
cocoon www 209 225 229 200 202 306 186 184  
commons www 157 307 320 368 460 411 551 554 621  
cordova www           53 34 35 33  
couchdb www 0 4 2 3 633 662 285  
top level projects (174) 2008
12-31
2009
12-31
2010
12-31
2011
12-31
2012
12-31
2013
12-31
2014
12-31
2015
12-31
2016
12-31
2017
1-19
diff
[MB]
dist home
creadur www           4 9  
crunch www           854 9 3  
ctakes www           2997 6455 8209 1757  
curator www           0 6 15 2  
cxf www 124 400 521 539 362 424 630 533 474  
db www 497 939 1378 402 653 692 348 386  
deltacloud * www       2 4 12 11  
deltaspike www           1 4 5 6  
directory www 637 776 781 1167 1848 1167 1617 1913 1211  
drill www             515 385 377  
eagle www                   7 +7
empire-db www         29 40 58 17 11 -6
falcon www               2 3  
felix www 23 71 89 78 85 91 90 96 92  
flex www           245 327 644 420  
flink www               1411 4224  
flume www         53 60 168 220 276  
forrest www 45 51 25  
geode www                 207  
geronimo www 775 1856 4734 3544 2091 2032 2025  
top level projects (174) 2008
12-31
2009
12-31
2010
12-31
2011
12-31
2012
12-31
2013
12-31
2014
12-31
2015
12-31
2016
12-31
2017
1-19
diff
[MB]
dist home
giraph www           0 136 272  
gora www         2 3 2  
groovy www                 111 223 +112
hadoop www 129 1390 1572 1402 897 1272 657 1703 2909  
hama www         68 38 107  
hbase www     68 65 660 679 306 447 529 646 +117
helix www             114 92 96  
hive www     45 99 151 268 148 283 595  
httpcomponents www 42 62 89 109 39 116 58 95 100 +5
httpd www 229 504 248 201 221 185 245 281 277 235 -42
ignite www                 236  
incubator www 933 1293 1482 4730 37207 1916 1645 2349 2124 2185 +61
isis www           21 8 5  
jackrabbit www 146 311 600 565 518 483 642 833 1014 1176 +162
james www 266 101 238 202 268 183 216 569  
jclouds www           5 10  
jena www         95 82 96 219 184  
jmeter www       52 67 81 88 100 124  
johnzon www                 2  
jspwiki www             45 123  
top level projects (174) 2008
12-31
2009
12-31
2010
12-31
2011
12-31
2012
12-31
2013
12-31
2014
12-31
2015
12-31
2016
12-31
2017
1-19
diff
[MB]
dist home
juddi www     168 413 585 106 877 2039 2436  
kafka www           21 154 516 945  
karaf www     83 46 85 207 398 1287 219  
knox www             137 371 1037  
kudu www                 16 20 +4
kylin www                 635  
lens www                 55  
libcloud www       2 4 16 21 63  
logging www 24 25 31 34 66 99 83 205 366  
lucene www 147 524 552 2307 2471 1476 2856 2646 1114  
lucenenet www         9  
lucy www         1 2 4  
mahout www     317 271 703 1052 158 1882 2638  
manifoldcf www         427 477 1168 1340 2072  
marmotta www           191 402  
maven www 152 87 69 99 214 185 261 204  
mesos www           22 79 190 519  
metamodel www             120 316 695  
mina www 80 205 101 147 128 104 171 189 416  
mirror-tests www                 5  
top level projects (174) 2008
12-31
2009
12-31
2010
12-31
2011
12-31
2012
12-31
2013
12-31
2014
12-31
2015
12-31
2016
12-31
2017
1-19
diff
[MB]
dist home
myfaces www 778 1144 934 894 1141 1426 1756 2353 2326 2389 +63
nifi www                 4533  
nutch www     1001 162 110 179 154 704 454  
ode www 163 241 322 249 332 82  
ofbiz www 0 58 152 205 318 315 348  
olingo www             129 148 76  
oltu www           0 1  
oodt www     0 30 18 20 19  
oozie www         3 7 3 5 2  
openjpa www 30 53 119 126 44 70 102 135 77 78 +1
openmeetings www           217 290 311 232 224 -8
opennlp www         0 10 21 20 47 +27
openoffice www           31453 40050 39959 40145  
openwebbeans www   0 16 4 13 25 24 9 10 +1
orc www                 34  
parquet www               3 1  
pdfbox www   25 61 21 45 60 64 210 73  
perl www 25 29 15 28 32 4  
phoenix www             256 2206 1891  
pig www     32 132 219 582 305 363 312  
top level projects (174) 2008
12-31
2009
12-31
2010
12-31
2011
12-31
2012
12-31
2013
12-31
2014
12-31
2015
12-31
2016
12-31
2017
1-19
diff
[MB]
dist home
pivot www     204 56 117 59  
poi www 208 93 99 230 138 278 144 413 445  
portals www 679 884 1167 391 393 578 727 756 +29
qpid www 0 439 594 304 294 121 117 155 557  
reef www                 55  
river www       59 79  
roller www 118 302 157 320 465 322 339  
samza www               5 10  
santuario www     11 10 22 14 18 17  
sentry www                 1  
serf www               0  
servicemix www 493 852 1191 1356 1936 1164 243 580 621  
shiro www     1 3 4 6 7 15  
sis www           5 6 9 10  
sling www   95 109 115 116 122 383 247 343  
spamassassin www 23 24 41 33 8 17  
spark www             2425 7725 6015  
sqoop www         71 56 68 116 150  
stanbol www           16 43 67  
storm www             114 725 2128  
top level projects (174) 2008
12-31
2009
12-31
2010
12-31
2011
12-31
2012
12-31
2013
12-31
2014
12-31
2015
12-31
2016
12-31
2017
1-19
diff
[MB]
dist home
stratos * www             526 6218 7287  
struts www 867 1539 1830 465 497 410 245 823 2747  
subversion www     0 20 21 45 116 73 72  
synapse www 246 349 447 541 +94
syncope www         1 124 329 637 541  
tajo www             119 277 436  
tapestry www 379 494 537 343 328 351 440 150 181  
tcl www 3 4 8 2 3 4 3 4 5  
tez www             5 16 129  
thrift www     0 12 18 7 19 26 25 22 -3
tika www     14 55 60 64 119 175 205  
tiles www 53 155 197 41 152 91 194 232  
tinkerpop www                 352  
tomcat www 180 342 276 260 212 247 334 449 571 569 -2
tomee www           764 1416 3066 1401  
trafficserver www     11 4 7 16 13 28 60  
turbine www 82 92 95 89 88 87 167  
twill www                 0  
uima www     65 262 424 308 683 1048 1451  
usergrid www                 137  
top level projects (174) 2008
12-31
2009
12-31
2010
12-31
2011
12-31
2012
12-31
2013
12-31
2014
12-31
2015
12-31
2016
12-31
2017
1-19
diff
[MB]
dist home
vcl www         15 27 11 35 15  
velocity www 87 122 116 95 93  
vxquery www             2  
wicket www 57 183 602 310 268 187 247 601 183  
wink www           29  
ws www 432 1306 1738 392 277 80 55 68 54  
xalan www         825 896 901  
xerces www 588 579 679 693 105 104  
xml * www 484 501 0  
xmlgraphics www 291 292 204 148 360 256 183 371 469  
yetus www                 5 6 +1
zeppelin www                 1549  
zest www               39 38  
zookeeper www     0 64 107 101 87 108 165  

details for incubator projects

*) → this incubator project has graduated ; please remove it.
incubator projects (52) 2012
12-31
2013
12-31
2014
12-31
2015
12-31
2016
12-31
2017
1-19
diff
[MB]
dist home
airflow www           0  
atlas www       3 2  
batchee www         1  
blur www   60 194 134  
carbondata www         8  
celix *tlp www 0  
commonsrdf www       0 1  
datafu www       1 2  
distributedlog www         0  
edgent www         36  
fineract www         58 113 +55
fluo www         1  
freemarker www       0 17  
gearpump www         184  
gossip www         0  
guacamole www         17  
hawq www         32  
htrace www       3 7  
impala www         14  
joshua www         0  
incubator projects (52) 2012
12-31
2013
12-31
2014
12-31
2015
12-31
2016
12-31
2017
1-19
diff
[MB]
dist home
juneau www         20 31 +11
kudu *tlp www         7  
madlib www         56  
metron www       0 1  
mnemonic www         0  
mrql www   5 11 18 6  
mynewt www         104  
myriad www       0 1  
odftoolkit www 138 199 253 53  
omid www         0  
pirk www         3  
ponymail www         1  
predictionio www         11  
ranger www     2 5 3  
rya www         2  
s2graph www         0  
samoa www       0 1  
senssoft www         0  
singa www       0  
sirona www   6 12 29 17  
incubator projects (52) 2012
12-31
2013
12-31
2014
12-31
2015
12-31
2016
12-31
2017
1-19
diff
[MB]
dist home
slider www     7 341 4  
streams www   0 30 43  
systemml www         282  
tamaya www       9 49  
taverna www       1 4  
tephra www         1  
tinkerpop *tlp www       275 0  
trafficcontrol www         0  
trafodion www       0 402  
twill *tlp www     1 0  
unomi www       0 439  
wave www     0 74  

meta info


Valid HTML 4.01 Transitional report by Henk P. Penning